27 taklägenheter till Norrköping

Sefab i Norrköping har beställt 27 lägenhetsmoduler för påbyggnad på en befintlig 6-vånings byggnad i Norrköping i samband med en större renovering. Modulerna tillverkas i Söderhamn, transporteras på lastbil till Norrköping och monteras på plats våren-försommaren 2020.