Ekonomi

Företagsgruppen

Prefament AB registrerades i november 2013 och startade sin verksamhet 2014. Företagsgruppens struktur visas under fliken ”Företagsstruktur”.

Ekonomisk utveckling

Prefamentkoncernens omsättning, resultat efter finansnetto, eget kapital och soliditet har sedan starten utvecklats på följande sätt (tkr):

Verksamhetsår Omsättning Resultat Eget kapital Soliditet
2014 12 463 2 50 1,9%
2015 56 832 1 002 6 784 29,9%
2016 (8 mån) 36 446 859 7 641 51,5%
2016/17 21 033 -4 711 7 884 36,2%
2017/18 97 938 2 426 10 312 28,0%
2018/19 108 100 3 487 28 842 70,8%


Finansiering

I oktober 2018 och januari 2019 har företagsgruppen tillförts 15 mkr i en nyemission i syfte att skapa förutsättningar för fortsatt expansion. Inräknat upparbetade vinster under innevarande verksamhetsår har koncernens egna kapital ökat till ca 28 mkr.

Expansion

En ytterligare produktionsenhet planeras på Flygstaden i Söderhamn med produktionsstart under 2019. Verkstaden kommer att ha en produktionslinje.

I Söderhamn kommer den nya produktlinjen Woodline att tillverkas. Vid behov kan även den befintliga produktlinjen tillverkas i Söderhamn.

Fullt utbyggd skulle koncernens årskapacitet öka till över 1 000 komplett inredda lägenhetsmoduler med omkring 40 000 kvm boyta.

Årsredovisningar

Här kan ni hämta årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018/19 för:

Prefament AB

Prefament Kungsör AB

Prefament Söderhamn AB

Borlänge Byggproduktion AB är nystartat. Det första verksamhetsåret avslutades 2019-08-31.