Kapitaltillskott för tillväxt

Prefament AB, moderbolaget i Prefamentkoncernen, har under november och januari tillförts ytterligare 15 mkr i eget kapital.

Syftet är att kapitalet, tillsammans med finansiering från bank, ska utgöra grunden för koncernens tillväxt och planerade utbyggnad av produktionskapaciteten.