Söderhamnsverkstaden i drift

Den nya verkstaden på Flygstaden i Söderhamn har nu tagits i drift. Den har en total golvyta på ca 5 500 kvm och är inledningsvis bemannad med en personalstyrka på ett 25-tal väl kvalificerade personer.

Tillverkningen sker på en produktionslinje med plats för 17 lägenhetsmoduler.

Linjen startar med en station för tillverkning av bottenplattor på ett hydrauliskt vändbord. Väggpartier och tak tillverkas och ytbehandlas i ett antal specialiserade arbetsstationer vid sidan av linjen och lyfts fram till linjen med travers. I efterföljande stationer färdigställs modulerna med all inredning och med komplett dragning av el, fiber, vatten, avlopp och ventilation.

Fullt intrimmad och bemannad har Söderhamnsverkstaden en kapacitet på uppåt 500 lägenhetsmoduler per år. Genomloppstiden från start till färdig är vid full drift ca 10 arbetsdagar.