Kvalitet

Samtliga moduler har ett individuellt tillverkningsnummer. Bolagets kvalitetssystem omfattar dokumenterad kontroll av utförande och protokollförd provning av väsentliga funktioner för samtliga tillverkade moduler. Dokumentationen förvaras hos bolaget.

Bolaget arbetar efter principen ständig förbättring.