Nyheter

juli 2019

Nu startar vi snart vår nya husfabrik i Söderhamn.

Vi kommer att starta långsamt för att under hösten kontinuerligt öka takten.

Som i alla branscher går arbetet bättre och är roligare med rätt arbetskamrater. Det vet vi och vi söker därför nu engagerade och omsorgsfulla personer med en eller flera relevanta erfarenheter; snickeri, VVS, el, städ, kvalitetskontroll och serietillverkning av produkter. Vi behöver medarbetare som tillsammans spänner över många områden; fler personer inom vissa områden, och enstaka personer inom andra områden.

De som troligen passar bäst hos oss kan sin sak, och kan ändå samverka med arbetskamraterna i fabriken i syfte att tillsammans sträva efter kontinuerlig förbättring av båda stora och små detaljer i våra metoder och produkter. Vi blandar byggbransch med industribransch och levererar en effektivt byggd produkt som blir någons trygga och mysiga hem.

Då man jobbar på ett företag som bygger hus i fabrik har man ett jämnt arbetsklimat sommar som vinter och fabriken flyttar inte runt med jämna mellanrum utan man har alltid samma plats att åka till då man ska till jobbet. För de som vill lufta vingarna mellan varven finns det möjlighet att ingå i vårt montageteam som med jämna mellanrum lämnar fabriken för några dagar och åker ut till byggarbetsplatser för att montera våra lägenheter.

Om du tycker att det låter spännande att vara vår medarbetare, tycker vi att det vore spännande att höra av dig. Skicka ett mail till johnny.magnusson@prefament.se och berätta lite om dig själv, vad du kan göra och vill göra så återkommer vi till dig efter sommaren.

juli 2019

Vår nya fabrik i Söderhamn förfärdigas nu i snabb takt. Fabriken byggs i den före detta stridsplanshangaren på Flygstaden i Söderhamn. Hangaren har en yta på ca 5000 kvm.

Under hösten kommer vi att börja tillverka våra egenutvecklade moduler Woodline i fabriken. Modulerna kommer att byggas på ett löpande band där arbetet inleds med att tillverka bjälklag för golv, vägg och tak och avslutas med inflyttningsstädning. Däremellan har alla moment som krävs för att bygga ett funktionellt och hemtrevligt boende utförts. Vi fortsätter på så sätt att arbeta efter vår idé att förfärdiga lägenheterna så mycket som möjligt i vår fabrik. Fullt utbyggd räknar vi med att fabriken kommer att kunna producera fler än två lägenhetsmoduler per dag.

Nedan visas en bild på del av perrongen som snart kommer att fyllas med material och personal.

juni 2019

Den 4 juni 2019 firade vi i Kungsör.

Då rullades den tusende lägenhetsmodulen ut ur fabriken. Den är byggd på uppdrag av Junior Living.

Modul nummer 1000 kommer att placeras i Norra Ängby senare under året, och utgöra ett fint hem till en lycklig person ur Svenska Bostäders bostadskö.

Västmanlands TV var på plats och förevigade vårt jubileum med följande inslag:

Inslag på Västmanlands TV

Nu när firandet är över har vi redan sikte på nästa tusental lägenheter, och höjer inom kort takten genom att öppna en fabrik till.

maj 2019

Med jämna mellanrum behöver gamla trotjänare pensioneras och nya anlitas.

Nu hade turen kommit till vår gamla firmabil som tagit vår personal på korta och långa äventyr under flera år.
Valet föll på att skaffa en ny företagsbil med samma märke som den förra - Peugeot.

Den här gången har vi dock sett till att vi syns bättre när vi är ute och åker. Ni får gärna vinka när ni ser oss.

Den nya bilen har vår bilansvarige Mikael Sjöberg noggrant valt ut och köpt in. Tack Micke.

mars 2019

Fyra studenter vid Högskolan Dalarna har tilldelats ett stipendium på 20 000 kr var. Prefament är ett av de fjorton företag, verksamma i Borlänge och Falun, som gemensamt står bakom stipendiet.

Med Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium vill Prefament och övriga företag varje år premiera och uppmuntra fyra studenter vid Högskolan Dalarna. Studenter som utifrån studieresultat och sitt sociala engagemang är bra förebilder för andra studenter och goda representanter för Högskolan Dalarna.

Gemensamt för företagen är att alla vill vara med och ta ansvar för en stark akademi i en stark region. Intentionen är att det här initiativet långsiktigt ska bidra till att öka Borlänges och Faluns attraktivitet som studentstäder. En attraktiv högskola är viktig för företagen och för regionens utveckling. De som studerar vid Högskolan Dalarna är viktiga för Borlänges, Faluns och hela regionens näringsliv.

Studenterna som tilldelades 2019 års stipendium på vardera 20 000 kronor är Sarah Saunders, Anouk Jolin, Jozef Berglez och Kasper Lindqvist.

januari 2019

My First Home AB har gått in som ny delägare i Prefament AB med en ägarandel på 10 %. My First Home, som är ägare till MFH Bygg AB och Junior Living-bolagen, har beställt mer än 1 000 lägenhetsmoduler av Prefament.

Claes Eliasson, VD i MFH Bygg AB, som också tar plats i styrelsen för Prefament: ”Jag ser fram emot vår gemensamma framtid”.

 

januari 2019

Prefament AB, moderbolaget i Prefamentkoncernen, har under november och januari tillförts ytterligare 15 mkr i eget kapital.

Syftet är att kapitalet, tillsammans med finansiering från bank, ska utgöra grunden för koncernens tillväxt och planerade utbyggnad av produktionskapaciteten.

 

december 2018

Årsredovisningen för Prefament Kungsör AB för verksamhetsåret 2017/18 finns nu registrerad hos Bolagsverket. Omsättningen ökade till 97,9 mkr med ett resultat efter finansnetto på 2,9 mkr.

Och ökningen fortsätter. Under det kommande året passerar bolaget 100 miljonersnivån. Fasta order finns redan bokade för 108 mkr.

Under fliken Ekonomi kan ni hämta senaste årsredovisningen för alla koncernbolag.

 

december 2018

Sedan 18 december är vår första visningslägenhet på plats. Den har bästa läge precis utanför Kupolens köpcentrum i Borlänge.

Visningslägenheten är en av våra trerumslägenheter. Den är ett exempel på de lägenheter som Prefament och Tunabyggen kommer att bygga i Jakobsdalen, Borlänge.

Lägenheterna säljs och byggs via vårt gemensamägda dotterbolag Borlänge Byggproduktion. Vi kommer att bygga totalt 70 lägenheter i två flerbostadshus.

Säljstart sker under januari 2019.

 

augusti 2018

Prefament AB har med det kommunala bolaget AB Stora Tunabyggen AB bildat ett gemensamägt bolag för att bygga bostadsrätter i Borlänge. Bolaget är under namnändring till Borlänge Byggproduktion AB. Prefament innehar 55 % och Tunabyggen 45 %.

 

Det rör sig om två byggnader i det nya bostadsområdet Jakobsdalen i Borlänge, väl beläget nära Borlänge centrum, och Teknikdalen. Byggnaderna blir de första i Prefaments nyutvecklade produktlinje Woodline. De planeras innehålla 70 lägenheter med totalt ca 4 400 kvm BOA.