Produktion

Tillverkningslokal i Kungsör

Prefament Kungsör har en ändamålsenlig tillverkningslokal i Kungsörs Företagspark med en invändig yta på 3500 kvm. Lokalen är närmare 120 meter lång och består av en komponentverkstad och två stora monteringshallar. Därtill disponeras en stor inhägnad utegård för buffertlagring av färdiga lägenhetsmoduler.

Investeringar på 5 mkr

Med hjälp av investeringar på 5 mkr har en ändamålsenlig produktionsapparat etablerats.

Löpande band

Produktionen är upplagd på en närmare 80 meter lång tillverkningslinje. Den första stationen är utformad som en stor fixtur med vändbord för tillverkning och vändning av bottenplattan. Närmast därefter monteras väggar och takelement, vilka förtillverkats i en anslutande förtillverkningshall.

Modulerna, som efter monteringen av väggar och tak blivit självbärande, rullar fram på tvären på rullbanor och passerar olika anpassade arbetsstationer. Längs tillverkningslinjen finns på båda sidor perronger med anslutande lagringsplatser, som möjliggör en effektiv tillverkning. Materialtillförsel sker successivt från båda sidor. Efter den sista stationen är modulen helt färdig och städad, med fast inredning monterad i vardagsrum och kök, med kaklat och inrett badrum och med vidhängande balkong.

Monteringslinjen ställer höga krav på rättidiga materialleveranser med hög kvalitet.

Avsyning och kontroller görs direkt på tillverkningslinjen.

Vid lokalens ände fortsätter tillverkningslinjen genom en 11 meter bred rullport rakt ut på en inhägnad gård, där modulerna kan lagras i väntan på leverans till byggplatsen. Buffertlagret har fasta, gjutna och horisontellt avvägda lagerbalkar med plats för upp till 85 lägenhetsmoduler.

Genomloppstiden på tillverkningslinjen är vid full produktion 8-10 arbetsdagar.

Sysselsättning för 40 personer

Arbetsstyrkan anpassas till beläggningen. Vid full beläggning sysselsätts drygt 40 personer.