Woodline

Woodline är en egenutvecklad produktlinje av prefabricerade lägenheter. Woodline finns i tre varianter, Woodline Classic, Woodline Loft och Woodline Villa. Under separata flikar till vänster beskrivs dessa utföranden.

Moduliserat utförande

Lägenheterna sammansätts av moduler med standardiserade yttermått. Bredden för varje modul är 4,20 m. Det finns tre längdmått, längdmått – 7,20 m, 8,60 m och 10,00 m. Av varje modulstorlek finns olika utföranden. Långväggarna kan ha öppningar av olika längd mot en intilliggande modul.

På detta sätt kan lägenheter sammansättas i varierande form och i olika storlekar – från små 1:or på 25 kvm upp till 5:or eller villor på 140 kvm eller mer.

Inbyggd stomme

Varje modul har en stomme bestående av regelväggar med erforderlig förstärkningar för att bära ovanliggande våningar. Tack vare detta utförande fordras för flervåningshus ingen separat stomme av betong eller stål.

Prefabricering i verkstad

Lägenheterna prefabriceras i verkstad i tempererad miljö helt utan risk för fukt och mögel. Tillverkningen sker på tillverkningslinjer med modern tillverkningsteknik och av kvalificerad personal. För produktion av golvbjälklag och väggar används omställbara fixturer med hög tillverkningsnoggrannhet.

Komplett inredda

Lägenhetsmodulerna lämnar verkstaden kompletta färdiga invändigt – målade, kaklade, med alla dörrar och fönster på plats, med alla rör och ledningar dragna och med all inredning installerad i kök och badrum, liksom all annan specificerad utrustning.

Modulerna transporteras till byggplatsen på långa lastbilsekipage med två moduler på varje släp.

Montering på byggplatsen

På tomten ska en grund vara färdigställd i enlighet med ritningar från Prefament. Grunden görs i form av en balkgrund eller en gjuten platta med gjutna gravar för media och med noggrant inmätta montageplattor på vilka modulerna ska fästas.

 

Montage på byggplatsen får inte ske i regn. Montaget måste vara noggrant förberett så att det kan genomföras utan avbrott.

 

Från lastbilsekipaget lyfts lägenhetsmodulerna till en mellanlagringsplats eller direkt till en särskild förmonteringsplats, där modulerna kompletteras med eventuella balkonger, korridorgolv, loftgångar, gavelytterväggar, taksektioner och liknande. Dragning av ledningar och rör för media är gjord på fabrik till särskilda installationsschakt och kopplingsskåp.

 

Från förmonteringsplatsen lyfts de förmonterade modulerna på plats i bygget i en förutbestämd ordningsföljd. Takning och/eller täckning ska ske innan arbetet avslutas för dagen.

 

När modulerna står på plats och är takade görs inkoppling och sammankoppling av media i de särskilda installationsschakten och kopplingsskåpen. Vissa kompletteringsarbeten, både invändigt och utvändigt ska också göras.

Kort byggtid

Rätt förberedd har en byggnad enligt Prefaments byggsystem en osedvanligt kort montagetid.