Woodline Classic

Woodline Classic – med interna trappuppgångar

  • Byggnaderna monteras i dubbla rader med mellanliggande korridorer.
  • Lägenheterna breder ut sig åt båda sidor av korridoren.
  • Entré med trapphus och hiss placeras i en av modulerna.
  • Alla lägenheter har möjlighet till balkong och generösa fönsterpartier.
  • Möjlighet till fönster även på gavlarna.
  • Stor flexibilitet och möjlighet till variation i utformning av byggnadskroppen.
  • Djupa byggnader, normalt 18-24 m, f n högst fyra våningar höga.
  • Prospektet till lägenheterna i ett Classic-hus i Borlänge, kan laddas ner här.

 

 

Exempel 2 våningar 

 

Exempel på motell i två plan (ca 80 rum)

 

Exempel på layout, plan 1

 

Stora variationsmöjligheter på tak och fasadmaterial