Woodline Loft

Loft – utförande med loftgångar

  • Tillträde via loftgångar på framsidan med externa trappuppgångar och hissar.
  • Stor möjlighet till individuell anpassning av framsidans utseende genom val av beklädnad till loftgångarna.
  • Varje lägenhet går genom hela byggnaden från framsida till baksida.
  • Lägenhetsdörrar och begränsat med fönster mot framsidan.
  • Balkonger och generösa fönsterpartier mot baksidan.
  • Möjlighet till fönster på gavlarna.
  • Byggnader med regelbundet utseende.
  • Tämligen smala byggnader – normalt 10-14 m.